Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

mirando
8306 ae3a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
mirando
0573 8129
Reposted fromsosna sosna viasucznik sucznik
mirando
5456 3dc8 390
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viasucznik sucznik
Play fullscreen

thebibliosphere:

laughingsquid:

Clanadonia, A Scottish Drum and Pipes Band That Plays Traditional Music Wearing Traditional Clothing

Ah, I still remember when they all came into the tea house on Sauchiehall street for a cuppa. Memories.

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viasucznik sucznik

May 24 2017

0430 cc2b 390

srgtibbs:

Youve angered the great deku tree

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaedhell edhell
mirando
4170 5089 390
Reverse gifs are always funny.
Reposted fromlejibet lejibet viaedhell edhell
mirando
1506 7490 390
Reposted fromPoranny Poranny viaFif Fif
mirando
Pipes from Żywiec region, southern Poland
Reposted fromdojenka dojenka viapl pl
mirando
9852 2ecd 390
Reposted fromkwiatosz kwiatosz viabosey bosey
mirando
- Nie lubisz Andersena?
- Nie lubię. Jest smutny jak zimny rosół. Dziewczynka z zapałkami? UMIERA Gdzie tu, kurwa, morał? Gdzie tu "dobranoc" dla pięciolatka?
Mała syrenka? UMIERA! Disney jak bierze coś z Andersena, to musi wywalać zakończenie. A z Grimmów tylko co bardziej krwawe kwiatki. Albo te bajki o bałwanku co się zakochał w piecu i się stopił i o ołowianym żołnierzyku, co też się stopił? Też ten duński pojebaniec. A i nie zapomnijmy o Brzydkim Kaczątku. Raz - kręci się dookoła wyglądu, a to nie jest model, który chcę wpajać moim córkom (Grimmy mają lepsze, w stylu bądź pracowita i mądra). Dwa - daje fałszywe nadzieje, że w końcu będziesz łabędziem. HUIATAM Prawie ćwiartka wieku i gdzie moje białe pióra?!
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
mirando
Reposted fromFlau Flau viaRedHeadCath RedHeadCath

May 22 2017

mirando
2156 75e4 390
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viasucznik sucznik
7819 51fb 390

Lisa Marie

Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viasucznik sucznik
4677 76ef 390

I had to think this over for ten minutes.

Reposted frommyry myry viasucznik sucznik
5359 53fc 390

the-andromeva:

NEW: leaked footage of Alien: Covenant.

mirando
5119 9a73 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viasucznik sucznik

May 21 2017

mirando
kitchen hacks
Reposted fromtgs tgs viasucznik sucznik
4811 8902 390

Ph. Torbjørn Rødland

Reposted fromnudes nudes viasucznik sucznik
mirando
8234 0236 390
oO
Reposted fromvolldost volldost viasucznik sucznik
8290 3ddf 390

almost-too-pretty:

almost too pretty

Reposted fromprettywomen prettywomen viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl